کرامات

کرامات ائمه

در شهادت علي اصغر (ع )

جناب ام كلثوم مي گويد :
شب سوم كوچ جناب امام حسين عليه السلام از مدينه در خواب شهربانو را ديدم كه علي اصغر در كنارش گريه مي كرد و به من گفت :ادامه مطلب

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin